Beelden en schilderijen – Lon Buttstedt

 

Verschillende culturen en de natuur zijn de inspiratiebronnen voor Lon Buttstedt.

Verzamelingen van verschillende materialen en voorwerpen, vaak meegebracht van reizen, vormen een archief van waaruit zij keuzes maakt voor haar werk.

 

Deze werken ontstaan zowel rationeel als intuïtief. Door de dingen in een nieuwe samenhang te gebruiken krijgen ze een betekenis waarin het begrip verwondering - over de ons omringende wereld en de dingen die door natuur en cultuur worden samengebracht - een belangrijke typering is.

In haar werk stelt ze zich op als intermediair tussen de verzamelde voorwerpen en het uiteindelijke beeld. Ze combineert, verandert, voegt toe en laat het beeld ontstaan; ze recyclet de verzamelde materialen tot nieuwe beelden, die vaak ontstaan omdat vormen, kleuren of onderdelen vragen om bij elkaar gevoegd te worden.

 

De teloorgang van de natuur, het verdwijnen van soorten, de post Apocalyps wordt gecombineerd met krachtige menselijke figuren. Vaak vrouwelijke lichamen, omgeven door groeiende ranken, bladeren en wortels. Wat haar bezig houdt op het gebied van natuur, milieu, het strijdtoneel van de wereld en haar persoonlijke omgeving vertaalt ze in haar schilderijen en beelden.

Maar wel met de hoop op een goede afloop! Een boodschap met een verpakking die niet afstoot, maar juist kracht, de positieve kanten en de hoop laten zien.

Lon Buttstedt wil in haar werk juist het duister verdrijven. 

 

De serie small world (2015-2020) bestaat uit een reeks kleine beeldjes die, doordat ze op speciale sokkeltjes voor een achtergrond geplaatst zijn, lijken te communiceren vanuit een eigen wereld. Van reizen mee gebrachte ornamenten en voorwerpen uit de natuur zijn in deze serie superwezentjes, duiveltjes en reddende engeltjes verwerkt.

 

Ook in de serie grotere beelden en schilderijen, zijn textiel, papier, acrylverf, brons, kralen, houten en metalen voorwerpen in verschillende verschijningsvormen verwerkt.

 

De werken van Lon Buttstedt hebben meerdere betekenislagen en drukken universele gevoelens uit. Ze brengt verschillende werelden, zowel bewust als onbewust bij elkaar, die eerder ervaren dan gezien wordt.

 

Piet Augustijn

Kunstrecensent, curator

Oud conservator hedendaagse kunst Gorcums Museum, Gorinchem